Skytteinstruktörer

När viltet står där, du har gjort bedömningenoch ska skjuta….

Det är nu skytteträningen kommer till användning.

Att avfyra ett skott på ett säkert och kontrollerat sätt är bland det viktigaste som vi måste kunna som jägare.

Att träna skytte varje år är en skyldighet vi har.

Vill du ha hjälp med att skjuta på älgbanan, björnpasset kanske lära dig skjuta med skjutkäpp eller bara friska upp minnet efter ett längre uppehåll i jakten så kan vi hjälpa dig!

Vi har utbildade och erfarna skytteinstruktörer som kan hjälpa

er till ett bättre och säkrare skytte.

I samarbete med:

© NIÖS Jakt & Skytte