Säker jakt

Kursen tar t ex upp säkerhetsfärger på din klädsel, säker hantering och transport av ditt vapen, din skyldighet att respektera jaktlaget, jaktledaren och jaktetiken, vett och etikett i komradion under jakt.

I samarbete med:

© NIÖS Jakt & Skytte